Έκτακτη ενίσχυση ύψους 300.000€ για τον δήμο Μυκης από το υπουργείο εσωτερικών

Ποσό ύψους 300.000€ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα λάβει ο δήμος Μύκης μέσω του αντίστοιχου κονδυλίου ύψους σχεδόν 20,5 εκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση  88 μικρών, ορεινών και μειονεκτικών δήμων σε ολόκληρη την χώρα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, για το 2019, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000,00 ευρώ.

Αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Δήμοι αυτών των κατηγοριών, το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως αυτούς τους δήμους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Συνολικά στους πέντε δήμους της περιφέρειας ΑΜΘ που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από το υπουργείο θα διατεθούν συνολικά σχεδόν 1.000.000€. Πρόκειται για τους δήμους Σαμοθράκης Έβρου, Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου Δράμας καθώς και Μύκης Ξάνθης.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός από την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υλοποίησε και τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή αυτών των πόρων. Εκτός από τον πληθυσμό, πλέον θα λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, καθώς και τα επίπεδα της ανεργίας και της φτώχειας.

Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.