Τα παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ ζητούν τη συμπερίληψη της ΑΜΘ στο μέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας

Να άρει τις αδικίες της προκήρυξης του μέτρου Βιολογικής Κτηνοτροφίας καλούν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα Παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε κοινό αίτημα που υπογράφουν αναδεικνύουν την αδικία σε βάρος των Κτηνοτρόφων της ΑΜΘ τονίζοντας πως είναι ανεξήγητη η εφαρμογή του μέτρου μόνο σε 2 περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα θυμίζουν τον μεγάλο αριθμό των πολιτών της περιφέρειας που ασχολούνται με τον κλάδο, τα πλήγματα που υπέστη η περιοχή από τις ζωονόσους αλλά και την  μείωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων. Περιγράφοντας μια σειρά δυσμενών εξελίξεων για τον κλάδο της κτηνοτροφίας της περιοχής οι ίδιοι θυμίζουν πως «η περιφέρεια την όποια εκπροσωπούμε τα δύο παραρτήματα αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχει αξιόλογη και μεγάλη σε μέγεθος κτηνοτροφία τόσο στην αιγοπροβατοτροφία όσο και στην βοοτροφία.

Δυστυχώς όμως η κτηνοτροφία μας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αρκετές μειώσεις και αδικίες εξαιτίας τόσο των εμφανίσεων σοβαρών ζωονόσων λόγω και της γειτνίασης της με άλλες χώρες (Τουρκία – Βουλγαρία) όσο και αδικιών από την πολιτεία, οι οποίες αφορούν την κατανομή των βοσκοτόπων,  κατά την οποία στην περιφέρεια μας αναλογούσαν πολύ λιγότεροι βοσκότοποι σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας όσον αφορά τις ενισχύσεις από διάφορα Μέτρα αφού η ενίσχυση σε αυτά υπολογίζεται με βάση την έκταση σε βοσκότοπο που έχει ο κάθε παραγωγός.

Για παράδειγμα ένας παραγωγός με συγκεκριμένο αριθμό ζώων στην περιφέρεια μας λαμβάνει πολύ μικρότερη ενίσχυση σε σχέση με ίδιο παραγωγό που κατέχει τον ίδιο αριθμό ζώων σε άλλη περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένων των 2 παραπάνω περιφερειών που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση)».  «Πρέπει να τονισθεί επίσης» συμπληρώνουν «ότι μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων στην περιφέρεια μας έχει στραφεί στην βιολογική εκτροφή για να βελτιώσει το εισόδημα του και να μπορέσει να ανταγωνιστεί το δυσοίωνο περιβάλλον για αυτόν στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι αρκετοί παραγωγοί έχουν συνάψει συμβάσεις με πιστοποιητικούς φορείς αναμένοντας μία νέα πρόσκληση βιολογικής κτηνοτροφίας. Με την παρούσα πρόσκληση στερείται της δυνατότητας του να ενταχθεί στο ανάλογο μέτρο».