Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΑΜΘ από την αναπτυξιακή τράπεζα

Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται πολύ σύντομα να μπει στην μάχη για την ανάκαμψη της οικονομίας, στηρίζοντας μεταξύ άλλων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας, όπως είναι και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στήριξη σε έναν ακόμη θεσμό θα μπορούν σύντομα να βρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας αφού στον ιδρυτικό νόμο της αναπτυξιακής τράπεζας προβλέπεται ιδιαίτερη μέριμνα για τις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους περιοχών της χώρας που χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές, όπως είναι και η περιφέρεια ΑΜΘ, με χρηματοδοτήσεις που θα κυμαίνονται από 10 έως 200.000€, με ιδιαίτερη μέριμνα αναφορικά με την δημιουργία και την διατήρηση θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κινητοποιήσει, μέσω μόχλευσης, επενδύσεις άνω των 11 δισ. ευρώ. Η τράπεζα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Η τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα παρέχει απ’ ευθείας χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.