Πρόσβαση στην παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα ιατρικής ενημέρωσης uptodate αποκτά το γενικό νοσοκομείο Ξάνθης

Το Νοσοκομείο Ξάνθης συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των νοσοκομείων της χώρας, που οι γιατροί και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό του, αποκτούν πρόσβαση στην κορυφαία παγκοσμίως ηλεκτρονική πλατφόρμα ιατρικής ενημέρωσης UpToDate. Μία πρόσβαση που αναβαθμίζει την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών αφού προσφέρει έγκυρη, τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη γνώση στο επιστημονικό προσωπικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, αποφάσισε την διενέργεια τριετούς συνδρομής στην κορυφαία παγκοσμίως ηλεκτρονική πλατφόρμα ιατρικής ενημέρωσης UpToDate, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο προσέλκυσης στο Νοσοκομείο της Ξάνθης νέων γιατρών με ενεργό επιστημονικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Το UpToDate καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ασκούμενων ιατρικών ειδικοτήτων με την πλέον έγκυρη, τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη γνώση, χωρίς να έχει καμία σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες ή άλλου είδους συμφέροντα. Χρησιμοποιείται από πάνω από 1.3 εκατομμύρια κλινικούς σε 187 χώρες, ενώ πάνω από το 90% των μεγάλων Ακαδημαϊκών Κέντρων των ΗΠΑ θεωρούν επιβεβλημένη την χρήση του. Μάλιστα μελέτη του Harvard που πραγματοποιηθηκε το 2011, απέδειξε ότι τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν το UpToDate συντόμευσαν τους χρόνους νοσηλείας των ασθενών, μείωσαν τα ποσοστά των θανάτων και βελτίωσαν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, σε σχέση με όσα δεν το χρησιμοποιούν.