Παγκόσμια ημέρα γυναίκας

Τον Δεκέμβριο του 1977 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιερώνει την 8η Μαρτίου ως την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. Η καθιέρωση αυτή δεν στηρίζεται σε ένα μόνο ιστορικό γεγονός αλλά διάφορους γυναικείους αγώνες με τις διεκδικήσεις τους να παραμένουν δυστυχώς επίκαιρες ακόμη και σήμερα. Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώθηκε εξ αρχής, καθώς η Συνθήκη της Ρώμης περιείχε διάταξη για την ισότητα των αμοιβών.

Μπορεί η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας να έχει σε σημαντικό βαθμό ωραιοποιηθεί και ίσως ακόμη και αλλοιωθεί με το ν θεωρείται ως μία γιορτή της γυναίκας, όμως οι διακρίσεις στην εργασία, την αμοιβή, η ενδοοικογενειακή βία, η εκμετάλλευση και ο διαχωρισμός των ρόλων σε βάρος των γυναικών δεν επιτρέπουν να ξεχαστούν οι αγώνες τους για ίσα δικαιώματα τους οποίους ακριβώς τιμά η παγκόσμια αυτή ημέρα.

Η σημερινή εικόνα δείχνει κάποια πρόοδο στην ισότητα των φύλων, αλλά οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες σε πολλούς τομείς. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 66,4 % το 2017, αλλά η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, με μισθούς κατά μέσο όρο 16 % χαμηλότερους από τους αντίστοιχους των ανδρών. Αυτό μεταφράζεται στο συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο ανήλθε σε 35,7 % το 2017. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, άνω του 10 % των ηλικιωμένων γυναικών δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες της απαραίτητης ιατρικής μέριμνας, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Μόνο 6 από τα 28 εθνικά κοινοβούλια σε όλη την ΕΕ έχουν επικεφαλής γυναίκες και επτά στα δέκα μέλη εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ είναι άνδρες.