Αλλάζουν τα πάντα στις υιοθεσίες στην χώρα μας

Ταχύτερες διαδικασίες και με μεγαλύτερη διαφάνεια προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την αναδοχή και την υιοθεσία. Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και την κατάργηση των γραφειοκρατικών προσκομμάτων που αποτρέπουν τις οικογένειες να συμμετέχουν στη διαδικασία προωθούνται εντός του επόμενου διαστήματος μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία.

Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η επίσπευση των διαδικασιών, με διαφάνεια και κυρίως ενιαία κριτήρια για όλους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται Εθνικά και Ειδικά μητρώα, όπου θα εγγράφονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι αλλά και οι εγκεκριμένοι θετοί ή και ανάδοχοι γονείς, οι ανήλικοι που μπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια, καθώς και ένα εθνικό μητρώο υιοθεσιών.

Οι αρτηριοσκληρωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα πολυετείς καθυστερήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους είτε λειτουργούσαν αποτρεπτικά στους υποψήφιους γονείς, είτε τους έστρεφαν ακόμη και σε φαινόμενα όπως η εμπορία βρεφών. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι σήμερα, κανείς στη δημόσια διοίκηση δεν γνωρίζει τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, ή ακόμη και την πορεία των παιδιών όταν αυτά προωθούνται σε ανάδοχες ή θετές οικογένειες. Όπως άγνωστος είναι και ο αριθμός των υποψήφιων ανάδοχων ή θετών γονέων. Όλα τα παραπάνω αναμένεται ν’ αποτελέσουν σύντομα παρελθόν με την εφαρμογή των αλλαγών που έχουν ήδη άλλωστε ψηφιστεί.