Από φέτος σε ισχύ η προαιρετική χωριστή δήλωση εισοδήματος για τους συζύγους

Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα μπορούν να λαμβάνουν από φέτος, αν το επιλέξουν,  όλα τα ζευγάρια, ανεξάρτητα αν υποβάλλουν κοινή ή ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην Εφορία. Αυτό αποκαλύπτεται μέσα από σχετικό οδηγό που εξέδωσε για το θέμα των χωριστών φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να διαχειριστούν οι φορολογούμενοι τη νέα δυνατότητα που τους δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να μπορούν δηλαδή οι σύζυγοι να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις με αρχή το φορολογικό έτος 2019 όπου θα δηλωθούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το 2018. Η προθεσμία για την αμετάκλητη για ένα χρόνο απόφαση χωριστής δήλωσης είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να την μεταβάλουν και πάλι κατά το επόμενο φορολογικό έτος, αν φυσικά το πιθυμούν.

Το σημαντικότερο τελικά όφελος είναι ότι Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάζει τέλος στους συμψηφισμούς φόρου εισοδήματος μεταξύ συζύγων και στη βεβαίωση στο όνομα του συζύγου ξεκαθαρίζοντας ότι στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων. Ο κάθε σύζυγος δηλαδή θα πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί, ενώ αν για έναν από τους δύο προκύπτει επιστροφή φόρου, θα τη λαμβάνει χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές του άλλου συζύγου.