Με προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος δραστηριοποιείται το παράρτημα Ξάνθης του ερευνητικού κέντρου Αθηνά

Το παράρτημα του ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Ξάνθη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και των πολυποίκιλων δράσεών του υλοποιεί προγράμματα τουριστικού ενδιαφέροντος, και όχι μόνο με στόχο τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων για την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών μέσω της τεχνολογίας.

Με προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος δραστηριοποιείται το παράρτημα Ξάνθης του ερευνητικού κέντρου Αθηνά στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που θεματικό αντικείμενο τον γαστρονομικό αλλά και τον περιπατητικό τουρισμό.

Ένα ακόμη πρόγραμμα που αποσκοπεί στην πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς με πιλοτική περιοχή της παλιά πόλη της Ξάνθης, υλοποιείται από το ερευνητικό κέντρο Αθηνά. Μάλιστα  το πρόγραμμα πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην παλιά πόλη, θα προσφέρει ένα σημαντικό έργο για την προστασία των κατοίκων αλλά και των τουριστών που θα επισκέπτονται την περιοχή γιατί θα δίνει και οδηγίες για την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς.