Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας η χρηματοδότηση για τη διευθέτηση του χείμαρρου Κυδωνεα

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ 2014-2020 χρηματοδοτείται η διευθέτηση του χειμάρου Κυδωνέα νότια των Κιμμερίων προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα σε έντονες βροχοπτώσεις.

Με 3.100.000 ευρώ χρηματοδοτείται από τον Επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας το έργο της διευθέτησης του χειμάρρου Κυδωνέα ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορά στην περιοχή που εκτείνεται νότια των Κιμμερίων σε μήκος 2,1 χιλιομέτρων, από τη σιδηροδρομική γέφυρα μέχρι τη συμβολή του χειμάρρου με τον ποταμό Κόσυνθο.

Το έργο έχει στόχο να αποτρέψει καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από πλημμύρες στις γύρω κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες και να ενισχύσει την προστασία του επαρχιακού δρόμου και της σιδηροδρομικής γραμμής.