Έναρξη λειτουργίας 1ης τοπικής ομάδας υγείας (ΤΟΜΥ) Ξάνθης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της 1ης Τοπικής Oμάδας Υγείας Ξάνθης, η οποία βρίσκεται στην Ξάνθη, επί της οδού Θεοδ. Δούκα (δίπλα από γήπεδα τένις) (στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΦΙΑΠ) του Δήμου Ξάνθης, τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

Η 1η Τ.OΜ.Υ. Ξάνθης είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό (γενικό ιατρό) νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑμΕΑ και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία, στο τηλέφωνο 25413 52123 ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση tomy_xanthi1@4ype-pedy.gr

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ A.ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Διοικητής

4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης