Κοινωνία Δημοτών: Φαίνεται ότι οι διεθνείς μειοδοτικοί διαγωνισμοί, δεν είναι «το φόρτε σας» κ. Δημαρχόπουλε!!!.

Φαίνεται ότι οι διεθνείς μειοδοτικοί διαγωνισμοί, δεν είναι «το φόρτε σας»   κ. Δημαρχόπουλε!!!.

Η ειδικότητα σας είναι οι απευθείας αναθέσεις.

Πρόσφατα ήρθε ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή  ή έγκριση των  τεχνικών  προδιαγραφών  (αρ. μελ. Π1/2018) και των ‘όρων  διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €396.180,00 (με ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Πιστέψαμε ότι επιτέλους η Δημοτική Αρχή «ανακάλυψε» ‘έστω και καθυστερημένα την πλέον διαφανή διαδικασία διαγωνισμών , δηλαδή  των ανοικτών  δημόσιων διαγωνισμών .

Πριν όμως αλέκτωρ λαλήσει τρις , η πραγματικότητα μας προσγείωσε απότομα στην πρακτική της νυν διοίκησης , αφού γίναμε αποδέκτες  απίστευτων καταγγελιών  που αν ισχύουν εκθέτουν ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή.

Συγκεκριμένα ,  εταιρία που ειδικεύεται στο χώρο και προτίθεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό , κατέθεσε υπόμνημα απευθυνόμενο προς τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και τις αρμόδιες υπηρεσίες στο οποίο αναφέρει :

1) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ομάδα Α όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί,  θέτουν πολύ περιοριστικούς όρους – σχεδόν φωτογραφικούς – που ευνοούν έναν μοναδικό κατασκευαστή.

2)Είναι προφανές ότι , λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης για τα συστήματα υπόγειων κάδων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. Π1/2018 μελέτης έχουν συνταχθεί με βάση ένα συγκεκριμένο τύπο υπόγειου κάδου που ευνοείται και θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να προσφερθεί

3) “Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο.

Για δε την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η διακήρυξη περιορίζεται στο να απαιτείται (παρ. 2.2.6.) “να διαθέτει και να ορίζεται από τον προμηθευτή υπεύθυνος εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός.”

Είναι αξιοπερίεργο για μια τόσο σημαντική προμήθεια να μην τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας.

4) Επιδίωξη κάθε Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να είναι η ανάπτυξη ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων.

5) Πρέπει να διαφυλαχθεί το κύρος και η νομιμότητα του διαγωνισμού καθώς και το συμφέρον του Δήμου.

Πείτε μας κ. Δημαρχόπουλε με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που «διαπίστωσε» η προκήρυξη «πρότυπο» που αναρτήσατε ως Δήμος, σε ποια πόλη της Ελλάδος ή της ακόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε δει εγκατεστημένο τον συγκεκριμένο τύπο υπογείου κάδου απορριμμάτων που περιγράφετε; , και  αν αληθεύουν τα καταγγελλόμενα από την εταιρία όσον αφορά την ποιότητα του προτεινόμενου συστήματος , και την  αντοχή του στο χρόνο ;

Έχετε υποχρέωση κ. Δημαρχόπουλε προς τον λαό της πόλη μας να απαντήσετε ευθέως και υπεύθυνα   στα όσα  καταγγέλλει   η συγκεκριμένη εταιρία .

Είναι δυνατόν  κ. Δημαρχόπουλε η  τεχνική επάρκεια της προμηθεύτριας εταιρίας να εξαντλείται στην παρουσία «υπεύθυνου εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός».

Εάν λοιπόν όλα αυτά που αναφέρει στο υπόμνημα της η εταιρεία, εξ αιτίας της προχειρότητας και όχι – θέλουμε να πιστεύουμε – της σκοπιμότητας ενός έργου που σε άκρα σιωπή σχεδιάσατε και αποφασίσατε, σας οδηγήσουν για  μία ακόμη  φορά σε μεγάλη καθυστέρηση ή αστοχία τότε ποιος αλήθεια θα ευθύνεται για άλλη μια φορά, για τη συνολική εικόνα ενός Δήμου που δεν ξέρει στην κυριολεξία κατά πού τραβά και πού πηγαίνει;

Εσείς θα έχετε ακέραια την ευθύνη και μόνο εσείς κ. Δημαρχόπουλε….

Εσείς που τα τελευταία 4 χρόνια καταδικάζετε μία ολόκληρη πόλη σε απαξίωση, ανυποληψία, οπισθοδρόμηση και μαρασμό…

Και βέβαια δεν πιστεύουμε να γίνει προσπάθεια να μετατοπισθεί η ευθύνη για το όποιο πρόβλημα σε κάποιον Δημοτικό Υπάλληλο , Προϊστάμενο ή Διευθυντή Υπηρεσιών του Δήμου μας. Έχετε βέβαια εντοπίσει και σεις την αστεία προσπάθεια γνωστού και φιλικού σας μέσου ενημέρωσης να διαλαλεί ευθύνες (υπηρεσιακών και αιρετών) άλλων, εκτός από εσάς και  να προαναγγέλλει πολλές φορές και μελλοντικές σας αποφάσεις…

Διότι πια το 2018 η πάγια πρακτική σας σας δεν πείθει κανέναν πλέον…Θα πρέπει να το έχετε ήδη διαπιστώσει…

Εγκαταλείψτε λοιπόν τη λογική να υπηρετείτε την εικόνα και όχι την πραγματικότητα και στρωθείτε επιτέλους στη  δουλειά, μήπως έστω και τώρα προς το τέλος της θητείας σας, προσφέρετε και κάτι θετικό στην πόλη…

Για την ‘’ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΗΜΟΤΏΝ’’

Φανουράκης Εμμανούηλ,

Καρά Αχμέτ,

Μυλωνάς Γεώργιος,

Ρεκάρης Μιχαήλ,

Τζενάν Τσαρεκτσή,

Χαριτωνίδου Ειρήνη.

 

Προς

ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

Υπόψιν:   α) Κου Δημάρχου

β) Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής, κου Παπαδόπουλου Κυρ.

Κοιν . Δ/νση Περιβάλλοντος,

κον Μπαμπάτση

κον Τσακμάκη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα:      Επικείμενος διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt»

Γλυφάδα, 11-04-2018

Κοι ,

Λάβαμε γνώση της με αρ. 62/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σας που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Γ6ΘΩΚ8-ΜΣΗ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές (αρ. μελ. Π1/2018) και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100lt» συνολικής προϋπλογιζόμενης δαπάνης €396.180,00 (με ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Ως ενδιαφερόμενοι συμμετοχής (όποτε ήθελε προκηρυχθεί) στον εν λόγω διαγωνισμό για την Ομάδα Α  που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 23 τεμ. υπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρ. 3m³, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας με το παρόν υπόμνημα καθόσον οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ομάδα Α όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί,  θέτουν πολύ περιοριστικούς όρους – σχεδόν φωτογραφικούς – που ευνοούν έναν μοναδικό κατασκευαστή και δεν θα επιτρέπουν στην εταιρία μας να συμμετάσχει σε αυτόν για τους παρακάτω λόγους:

Α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. Π1/2018 μελέτης ορίζουν:

Α.1 Για το Προστατευτικό φρεάτιο

Θα αποτελείται από χυτό χωρίς ένωση-σύνδεση μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων περίβλημα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ελάχιστου σήματος C45 ή αντίστοιχο.”

Στο σημείο αυτό έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο ορισμός “C45” είναι ασαφής και απροσδιόριστος καθόσον οι κατηγορίες σκυροδέματος που υποστηρίζει ο Ευρωκώδικας 2 και το EN 206-1 είναι για τις συνήθεις χρήσεις: C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 και ως εκ τούτου η τεχνική απαίτηση θα έπρεπε να παραπέμπει σε μια εξ’αυτών.

“Το μέγιστο βάρος του πυρήνα από σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι 3000 κιλά. Τα τοιχώματα του προκατασκευασμένου φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους, ήτοι τουλάχιστον 5 εκατοστών.”

Σύμφωνα με την προδιαγραφόμενη γεωμετρία του φρεατίου (1,8×1,8×2,3m) και το ειδικό βάρος του σκυροδέματος (2,35 tn / m³) είναι σαφές ότι προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο βάρος των 3000 κιλών τα τοιχώματα δεν θα μπορούν να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 6 εκατοστά.

Το ερώτημα είναι γιατί να θεσπίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του προκατασκευασμένου φρεατίου, ενώ κατασκευές με τοιχώματα μεγαλύτερου πάχους που έχουν σαφέστατα πολύ καλύτερη συμπεριφορά αντοχής στις πιέσεις του εδάφους θα αποκλειστούν διότι το βάρος τους θα είναι μεγαλύτερο από 3000 κιλά ?

Α.2 Για το Κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων

“Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα ή κατάλληλο πλαστικό υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις το οποίο θα είναι και πυράντοχο (αυτοσβενόμενο). Επίσης ο κάδος για την προστασία του από προσκρούσεις θα περιβάλλεται από χαλύβδινο πλαίσιογαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος 2mm, εφοδιασμένο με κυλιόμενους τροχούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 840-3

“Η ελάχιστη φέρουσα ικανότητα του κάδου χωρίς παραμόρφωση θα πρέπει να είναι 1000 κιλά και η μέγιστη ικανότητας αντοχής 2500 κιλά.”

“Ολόκληρο το συναρμολογημένο σύνολο θα πρέπει να πληροί τα μηχανικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού προτύπου EN-13071-1:2008”

Για τις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις σημειώνουμε:

 • Το πρότυπο ΕΝ 840-3 με αγγλικό τίτλο “Mobile waste and recycling containers. Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices – Dimensions and design” παραπέμπει με σαφήνεια σε τροχήλατους (τετράτροχους) κάδους χωρ. έως 1300 lit με καμπυλωτό καπάκι (που λειτουργεί με το σύστημα αιώρας). Επομένως ένας κάδος χωρ. 3000 lit δεν δύναται να εμπίπτει στο εν λόγω πρότυπο ΕΝ 840-3 και κανένας διαπιστευμένος φορέας δεν θα μπορεί να πιστοποιήσει την συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού. Περαιτέρω διερωτώμεθα ποια είναι η σκοπιμότητα το να φέρει ο κάδος σύστημα κυλίσεως από τη στιγμή που για τον χειρισμό του προβλέπεται να χρησιμοποιείται σύστημα γερανού (τύπου παπαγάλου με απλό άγκιστρο)?
 • Σύμφωνα με την παρ. 5.3 του προτύπου EN-13071-1:2008, οι δοκιμές αντοχής φορτίου σε ανύψωση διεξάγονται με πλήρωση του κάδου με υλικό με ειδικό βάρος ρ = 400 kg/m³, δηλαδή για έναν κάδο χωρ. 3000 lit, αυτός ο κάδος θα πρέπει να αντεπεξέλθει θετικά στις προδιαγραφόμενες δοκιμές με φορτίο 1200 kg τουλάχιστον και όχι 1000 kg που θέτει η μελέτη.
 • Δεν κατανοούμε την απαίτηση για το πλαστικό κέλυφος (ή από πολυεστέρα) του κάδου να περιβάλλεται από χαλύβδινο πλαίσιο (“κορσέ”). Γιατί να αποκλείεται ένας κατασκευαστής όταν αυτός έχει σχεδιάσει ένα κάδο αποθήκευσης χωρίς μεταλλικό πλαίσιο ο οποίος όμως είναι κατάλληλα κατασκευασμένος (ποιοτικά χαρακτηριστικά υλικού και πάχη τοιχωμάτων) ώστε να ικανοποιεί με πλήρη επιτυχία τις προβλεπόμενες δοκιμές αντοχής σε προσκρούσεις του προτύπου EN-13071-1:2008 για τις οποίες προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό (ιδίως δοκιμή σε εξωτερικές προσκρούσεις ως προδιαγράφεται στην παρ. 6.3.1 του προτύπου, μηχανική αντοχή διατάξεων ανάρτησης ως προδιαγράφεται στην παρ. 6.3.3 του προτύπου, κλπ). Η αναγκαιότητα χρήσης αυτού του πρόσθετου προστατευτικού μεταλλικού πλαισίου αφορά κατασκευές που πιθανόν το πλαστικό κέλυφος από μόνο του (όπως π.χ. μια κατασκευή από πολυεστέρα που είναι πιο εύθραυστη) δεν θα είχε τις απαιτούμενες μηχανικές αντοχές σε προσκρούσεις που αναφέρονται στο πρότυπο.

Α.3 Για την Πλατφόρμα ασφαλείας

“Η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χαλύβδινα προφίλ πάχους περίπου 3 και 4mm, επικαλυμμένα με φύλλο χάλυβα πάχους 2mm.

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο. Κατά την ανύψωση του κάδου η εν λόγω πλατφόρμα, θα πρέπει να μετακινείται προς τα πάνω μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου. H πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ.13701-2 και θα είναι πιστοποιημένη να έχει αντοχή σε φορτίο βάρους τουλάχιστον 250 Κg.”

Για τις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις σημειώνουμε:

 • Προδιαγράφονται κατασκευές μόνο από χάλυβα, αποκλείοντας κατασκευές από άλλο μέταλλο (π.χ. αλουμίνιο) που μπορούν να έχουν αντίστοιχες μηχανικές αντοχές με πλεονέκτημα όμως να έχουν καλύτερη συμπεριφορά στη διάβρωση.
 • Επιπροσθέτως ορίζεται ότι η διάταξη της πλατφόρμας ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται από την κάτω πλευρά του κάδου, αποκλείοντας άλλο τρόπο λειτουργίας όπως το σύστημα που προσφέρει η εταιρία μας όπου η διάταξη της πλατφόρμας ασφαλείας βρίσκεται στο πλάι του κάδου και αναπτύσσεται σε οριζόντια θέση με την απομάκρυνση του κάδου παρέχοντας τις αντίστοιχες συνθήκες ασφάλειας.

Α.4 Για την Πλατφόρμα πεζοδρόμου

“Η πλατφόρμα θα πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον 2 στρώματα κάλυψης και πιο συγκεκριμένα με ένα (1) φύλλο γαλβανισμένου χάλυβα ελάχιστου πάχους 2mm και με ένα (1) φύλλο αλουμινίου ελάχιστου πάχους 3mm. Για την αποφυγή διείσδυσης βρόχινου νερού, απαραίτητη θα είναι η τοποθέτηση ενός ακόμα υλικού ανάμεσα στα δυο ανωτέρω φύλλα το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από καουτσούκ ή πολυμερές ή άλλο αντίστοιχο υλικό και όχι από άλλα ακρυλικά ή σιλικονούχα υλικά.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 13701-2 και να έχει αντοχή σε φορτίο ελάχιστο 600 Κg.”

Για τις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις σημειώνουμε:

 • Σύμφωνα με την παρ. 4.3.2 του προτύπου EN-13071-2:2008, η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να αντέχει σε ελάχιστο φορτίο 500 kg που ασκείται σε κάθε σημείο εντός ενός κύκλου διαμέτρου 200 mm χωρίς να παρουσιάζονται μόνιμες παραμορφώσεις. Σύμφωνα με την παρ. 6.2.4.2 του εν λόγω προτύπου το φορτίο των 500 kg θα πρέπει να εφαρμοστεί σε τουλάχιστον 8 σημεία επί της επιφάνειας της πλατφόρμας πεζοδρόμου για χρονικό διάστημα 10 λεπτών τουλάχιστον. Η δε αναφορά αντοχής σε ελάχιστο φορτίο των 600 kg είναι ασαφής καθώς αν το φορτίο αυτό επιμερίζεται σε όλη την επιφάνεια της πλατφόρμας πεζοδρόμου (1,8×1,8m), είναι σαφές ότι η αντοχή αυτή θα είναι υποδιέστερη της αντοχής σε φορτίο 500 kg που ασκείται εντός ενός κύκλου διαμέτρου 200 mm.
 • Η αναφορά σε τουλάχιστον 2 στρώματα κάλυψης (γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο) που ενισχύονται με καουτσούκ ή πολυμερές υλικό παραπέμπει σε μια συγκεκριμένη κατασκευή με αποτέλεσμα να αποκλείονται άλλες κατασκευές που εξασφαλίζουν ίδιες ή μεγαλύτερες αντοχές που ορίζει το πρότυπο EN-13071-2:2008. Γιατί να αποκλείεται παραδείγματος χάρη σύστημα πλατφόρμας πεζοδρόμου που προσφέρει η εταιρία μας, η οποία αποτελείται από πρεσαριστό χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm με δικτύωμα ενισχυτικών χαλύβδινων δοκίδων που δύναται να έχει εξωτερική επένδυση με φύλλα αλουμινίου ή πλακίδια γρανίτη που προσφέρει βέλτιστη εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο ?

Β) Όροι Διακήρυξης:

Όσον αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, στην παρ. 2.2.5 της διακήρυξης ορίζεται: “Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο.”

Για δε την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η διακήρυξη περιορίζεται στο να απαιτείται (παρ. 2.2.6.) “να διαθέτει και να ορίζεται από τον προμηθευτή υπεύθυνος εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωματούχος μηχανικός.”

Είναι αξιοπερίεργο για μια τόσο σημαντική προμήθεια να μην τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας βάσει των οποίων να αποδεικνύεται μια ελάχιστη εμπειρία όπως ελάχιστος κύκλος εργασιών σε παρόμοιες προμήθειες ή ελάχιστες παραδόσεις σε παρόμοια είδη που να συνοδεύονται με αποδεικτικά στοχεία καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις, κλπ)!!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Από όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η σχετική μελέτη περιγράφει ένα σύστημα υπόγειων κάδων, το οποίο δεν έχει καθόλου κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά και δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για την αξιοπιστία του. Το ανωτέρω σύστημα φέρεται να έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα σε χώρα εκτός Ε.Ε, την Σερβία (και ενδεχόμενα να ήθελε κατασκευαστεί για πρώτη φορά στην χώρα μας) .

Σε σχετικό ιστοχώρο τοπικής κατασκευάστριας εταιρίας παρουσιάζεται ένα προϊόν που αποτελείται από:

 • Προκατασκευασμένο φρεάτιο διαστάσεων 1,85×1,85×2,30m και βάρους 2800 kg.
 • Κάδο αποθήκευσης με κέλυφος κατασκευασμένο από πολυεστέρα ενισχυμένο με τον χαρακτηριστικό μεταλλικό “κορσέ”
 • Πλατφόρμα ασφαλείας που βρίσκεται κάτω από τον κάδο

Επιπροσθέτως, εξ’όσον γνωρίζουμε η εν λόγω εταιρία πειραματίστηκε να προσθέσει σύστημα κυλίσεως στον κάδο αποθήκευσης, στην περίπτωση συστήματος υπόγειου κάδου με υδραυλική λειτουργία (τύπου “ασανσέρ”), ώστε να μπορεί να διακινείται προς το απορριμματοφόρο μετά την ανέλκυσή του στην επιφάνεια του πεζοδρόμου.

Από την ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρίας φαίνεται ότι η παρουσία των υπόγειων κάδων που κατασκευάζει περιορίζεται σε 3 πόλεις της Σερβίας (Βελιγράδι, Νοβι Σαντ και Κρούσεβατς) και μια πόλη στην Κροατία (Σπλιτ).

Υπενθυμίζουμε ότι στη Σερβία κατά το έτος 2011 η Δημοτική Επιχείρηση καθαριότητας της πόλης του Βελιγραδίου “Gradska cistoca” προέβη σε μια προμήθεια υπόγειων κάδων (1800 τεμάχια) με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά που αποδείχθηκαν μια μεγάλη αποτυχία, καθώς το σύστημα παρουσίασε σοβαρότατες και διαχρονικές βλάβες λειτουργίας (αποκόλληση της πλατφόρμας πεζοδρόμου παρουσιάζοντας υψηλούς κινδύνους για το κοινό, σπασίματα του κάδου αποθήκευσης). Επιπροσθέτως η εν λόγω προμήθεια αποτέλεσε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο που οδήγησε σε κυρώσεις για τους διοικούντες της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η εταιρία μας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές στην Ελληνική αγορά σε συστήματα υπόγειων κάδων και ειδικότερα στην κατηγορία των «ελαφρού» τύπου, παρόμοιοι με τους προδιαγραφόμενους στην  Π1/2018 μελέτη του Δήμου σας.

Τα συστήματα υπόγειων κάδων που προμηθεύουμε έχουν διαδεδομένη θετική και αποτελεσματική εμπειρία χρήσης χωρίς να έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα χρήσης και λειτουργίας.

Ήδη άνω των 400 μονάδων  έχουν τεθεί σε λειτουργία σε 35 και πλέον Δήμους και ΝΠΔΔ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Πέραν από την επιτυχή παρουσία στην Ελλάδα (άνω των 10 ετών), οι υπόγειοι κάδοι έχουν αποδεδειγμένη και αξιόπιστη λειτουργία στην Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δυστυχώς όμως, όπως έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές στην με αρ. Π1/2018 μελέτη δεν μας επιτρέπεται να συμμετάσχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό για την ομάδα Α (υπόγειοι κάδοι).

Για τους ανωτέρω λόγους,

      Επειδή είναι προφανές ότι , λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης για τα συστήματα υπόγειων κάδων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. Π1/2018 μελέτης έχουν συνταχθεί με βάση ένα συγκεκριμένο τύπο υπόγειου κάδου που ευνοείται και θα είναι ο μόνος που θα μπορεί να προσφερθεί

      Επειδή επιδίωξη κάθε Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να είναι η ανάπτυξη ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων

      Επειδή πρέπει να διαφυλαχθεί το κύρος και η νομιμότητα του διαγωνισμού καθώς και το συμφέρον του Δήμου,

Παρακαλούμε όπως ,

 • Επαναδιατυπωθούν οι όροι της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω, με προδιαγραφές που θα επιτρέπουν μια ευρεία συμμετοχή Οικονομικών Φορέων στον εν λόγω επικείμενο διαγωνισμό.
 • Μας δοθεί η δυνατότητα να παρευρεθούμε κατά την συζήτηση της παρούσας, σε ημερομηνία και ώρα που θα μας ορίσετε, για να σας εκθέσουμε με στοιχεία που διαθέτουμε τις θέσεις μας, παρουσιάζοντας σας όλο το φάσμα των συστημάτων υπόγειων κάδων που επικρατούν στην αγορά.

Με εκτίμηση

 “EcoSynergy”

Κ. Κοσσυβάκης & Σία Ε.Ε.