Την τακτική του γενική συνέλευση  πραγματοποιήσει  το  Σωματείο  «Ο  Μέγας Βασίλειος»

Την τακτική του γενική συνέλευση  θα πραγματοποιήσει  το  Σωματείο  με  την  επωνυμία «Ο  Μέγας Βασίλειος» το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 09:00  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το  Σάββατο  03 Φεβρουάριου  2018  και  ώρα   10:00 έως 16:00 στον ίδιο χώρο.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως  το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Σωματείου στο 2ο  χλμ Ξάνθης – Καβάλας, στα διοικητικά γραφεία του Γηροκομείου Ξάνθης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι ο Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2017, ο Οικονομικός απολογισμός 2017, η Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και οι Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2018-2020.