Με προσλήψεις προσωπικού ενισχύεται το παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης

Στην πρόσληψη τριών νοσηλευτριών προχωρά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προσπάθειά του να ενισχύσει τις προνοιακές δομές στην περιοχή μας.

Από τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοσοκόμων που προκηρύσσονται οι δύο προορίζονται για το παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται ώστε από τις αρχές του νέου έτους να λειτουργήσει και το οικοτροφείο της προνοιακής μονάδας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ, Σωτήρης Σωτηριάδης. Η δεύτερη θέση προορίζεται για το παράρτημα προστασίας παιδιού Δράμας.

Παρά την προσπάθεια της διοίκησης πάντως οι ανάγκες σε προσωπικό παραμένουν μεγάλες στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας η οποία συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από τα δεσμά του μνημονιακού πλαισίου στο οποίο βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος ο δημόσιος τομέας.