ΕΣΠΑ:  Ξεκινάει ο Β κύκλος του προγράμματος επιδότησης σε πτυχιούχους

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μέσω ΕΣΠΑ που αφορά στην επιδότησή τους για την έναρξη και την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. €. Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι. Εντωμεταξύ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη προσκλήσεων  και άλλων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ που θα αφορούν ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων .

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιδοτηθούν για  τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με το ποσό των  5.000 έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ενώ χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.