Στην πρωτοβουλία για την δημιουργία λιμανιών κρουαζιέρας και η Καβάλα

Προ των πυλών βρίσκεται η δημιουργία Λιμανιών Κρουαζιέρας στην Ελλάδα και μέσα σε αυτά είναι και το Λιμάνι Καβάλας με τον Οργανισμό Λιμένα. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς και είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχει και το Κεντρικό Λιμάνι Καβάλας λόγω των υποδομών του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας γίνεται μια προσπάθεια από τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς για την αναβάθμιση του τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα με το σκεπτικό της προσέλκυσης στη χώρα μας πολλών Κινέζων τουριστών κρουαζιέρας και γίνεται μια προσπάθεια ώστε να δημιουργηθεί ένα κλάστερ Λιμένων Κρουαζιέρας όπου θα συμπεριλαμβάνεται και αυτό της Καβάλας.