Στελέχωση διοικητικών συμβουλίων, μετά τις αποχωρήσεις, στο δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης

Με τοποθετήσεις νέων συμβούλων στις θέσεις των αποχωρούντων από τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του δήμου ασχολήθηκε κατυά κύριο λόγο το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης κατά τη συνεδρίασή του που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το βάρος των παραιτήσεων των κυρίων Θ. Ξυνίδη, Δ. Μπένη και Η. Βασιλούδη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης, απ’ όπου δεν έλειψαν και οι δηλώσεις εκτίμησης από τις παρατάξεις και τους συμβούλους προς τους τρεις αποχωρήσαντες και κυρίως προς τον κ. Ξυνίδη.

Στη συνέχεια ακολούθησε εκλογή των μελών που αναπληρώνουν τους αποχωρήσαντες από τις θέσεις τους τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του δήμου Ξάνθης. Την θέση του κ. Ξυνίδη στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ κατέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Ιπποκράτης Καμαρίδης.

Τέλος, την θέση του παραιτηθέντος επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία Δημοτών» στο Δ.Σ. του ΣΔΑΝΞ κατέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ανταμπούφης.