Προχωρά η δημιουργία των τοπικών μονάδων υγείας

Αιχμή του δόρατος στον τομέα της υγείας είναι να κρατηθεί όρθιο και να ενισχυθεί με δομές και προσωπικό το σύστημα της περίθαλψης με τομή τις Τοπικές Μονάδες υγείας γνωστές ως ΤΟΜΥ.

Στρατηγική απάντηση στην κρίση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, με στροφή στην πρόληψη και την αγωγή Υγείας και επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτελεί η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας που θα διαθέτουν οικογενειακό γιατρό, με πληθυσμό ευθύνης περίπου 2.000 ατόμων. Ο πολίτης θα πρέπει να εγγραφεί στην ΤΟΜΥ και ο οικογενειακός γιατρός θα είναι εκείνος που θα τον παραπέμπει, εάν χρειαστεί, σε εξειδικευμένο γιατρό και σε νοσοκομείο. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, ακόμα και για τις κατ’ οίκον επισκέψεις των γιατρών.

Τα ΤΟΜΥ εντάσσονται όπως σημειώνει και ο διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει όρθιο και να ξαναστήσει το σύστημα υγείας που δυστυχώς στα χρόνια του μνημονίου αποδομήθηκε.

Το δίκτυο ανάπτυξης των ΤΟΜΥ θα καλύπτει περίπου το 30% του πληθυσμού, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καλυφθεί με τις συμβάσεις που θα υπογράψει ο ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες γιατρούς. Οι ΤΟΜΥ θα αποτελούν το πρώτο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το δεύτερο θα αποτελούν τα Κέντρα Υγείας, ενώ όλες οι δομές θα διασυνδέονται με τα νοσοκομεία. Το νέο σύστημα στοχεύει στην καθολική κάλυψη των αναγκών, την ισότιμη πρόσβαση και στην μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.