Μειώθηκε από την 1η Ιουλίου το ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών

C

Ζωντανά ζώα και υπηρεσίες που αφορούν την γεωργική παραγωγή μεταφέρονται μεταξύ άλλων αγαθών και υπηρεσιών μεταφέρθηκαν ήδη από την 1η Ιουλίου από τον υψηλό στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, μετά από σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τελική τιμή άλλων προϊόντων, όπως σπόροι, λιπάσματα, ζωντανά ζώα και λιπάσματα μεταξύ άλλων, μετατάχθηκαν από την 1η Ιουλίου στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή από το 24% στο 13 %.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο πολλών προϊόντων της καθημερινότητάς μας των οποίων το κόστος παραγωγής αναμένεται να μειωθεί, με την προϋπόθεση βέβαια να μην απορροφηθεί ως υπερκέρδος η μείωση αυτή του συντελεστή από τους μεσάζοντες, μεταποιητές ή εμπόρους.