Η κατασκευή του διαδριατικου αγωγού  φυσικού αερίου  ΤΑΠ συνεχίζεται  βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχων και προϋπολογισμού 

Βάσει χρονοδιαγράμματος και χάρη στις προσπάθειες περισσότερων από 3.100 ανθρώπων που απασχολούνται στο έργο του ΤΑΠ, κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται πλέον και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και –εσχάτως– Δυτική Μακεδονία, όπου η κατασκευή ξεκίνησε στους Πύργους του Δήμου Εορδαίας, στα τέλη Ιουνίου.    Με την πρόοδο των εργασιών του ΤΑΡ, γίνονται προοδευτικά εμφανή και τα άμεσα οφέλη που αποκομίζουν οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, αλλά και η χώρα συνολικά.

Η κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG) στην Ελλάδα συνεχίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχων, και προϋπολογισμού. Χάρη στις προσπάθειες περισσότερων από 3.100 ανθρώπων που απασχολούνται στο έργο, κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται πλέον και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και –εσχάτως– Δυτική Μακεδονία, όπου η κατασκευή ξεκίνησε στους Πύργους του Δήμου Εορδαίας, στα τέλη Ιουνίου. Επίσης, τοποθετήθηκαν τα θεμέλια στο σταθμό συμπίεσης του αγωγού στους Κήπους του Έβρου. Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ξεκίνησαν  τα έργα για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία με αυτό να σημαίνει ότι έγινε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός έργου μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινότητες. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια συνεργάζεται στενά με τον ΤΑΡ σε όλα τα επίπεδα για την ασφαλή διενέργεια των εργασιών και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους».  Ο Γενικός Διευθυντής του ΤΑΡ για την Ελλάδα, αναφερόμενος στις εξελίξεις σημείωσε ότι ο αγωγός ΤΑΡ κατασκευάζεται πια και στις τρεις Περιφέρειες που θα διασχίσει ο  αγωγός και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές, και την αφοσίωση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν, η κατασκευή προχωρά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας. Και κατέληξε ότι  από την Ανατολή και τον Έβρο, όπου μπήκαν τα θεμέλια για το σταθμό συμπίεσης– ως τη Δύση και την Εορδαία, όπου μόλις ξεκίνησε η κατασκευή, όλα βαίνουν καλώς και βάση χρονοδιαγράμματος».    Με την πρόοδο των εργασιών του ΤΑΡ, γίνονται προοδευτικά εμφανή και τα άμεσα οφέλη που αποκομίζουν οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, αλλά και η χώρα συνολικά.

Ο ΤΑΡ ανακοινώσε επένδυση €9 εκατ. για την αγορά 92 οχημάτων κοινής ωφέλειας που θα προσφερθούν σε τοπικές κοινότητες στη βόρεια Ελλάδα.

Αναφορικά με το ύψους €32 εκατ. πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων που έχει οικειοθελώς δεσμευθεί να υλοποιήσει, ο ΤΑΡ ανακοίνωσε πρόσφατα επένδυση €9 εκατ. για την αγορά 92 συνολικά οχημάτων κοινής ωφέλειας που θα προσφερθούν σε τοπικές κοινότητες στη Βόρεια Ελλάδα:  33 ασθενοφόρα, 22 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα, 14 εκχιονιστικά· και  6 οχήματα πολιτικής προστασίας. Η δέσμευση αυτή προστίθεται στις ήδη 47 πρωτοβουλίες που ο ΤΑΡ έχει δρομολογήσει και στηρίζει ήδη και στις  τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, συνολικού ύψους περίπου€1,3 εκατ.  Βάσει της στρατηγικής του ΤΑΡ και τους άξονες επιλογής που έχει θέσει σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτές, στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκαταλέγονται επίσης και :

30 προγράμματα που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού∙

6 προγράμματα που ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών∙

6 προγράμματα που καθιστούν εφικτή τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης∙ και τέλος

5 προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.