Στην αγορά εργασίας και πάλι 10.500 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών

Τη δυνατότητα ένταξης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ μπορούν να απασχοληθούν και στους ΟΤΑ και στις πάσης φύσης επιχειρήσεις τους.

Πάνω από 10.000 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών θα μπορέσουν να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας μετά την τροπολογία που ήδη κατατέθηκε στην βουλή σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να απασχολούνται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μια πραγματικά σημαντική τροπολογία που δίνει και πάλι την ελπίδα στους ανέργους άνω των 55 ετών για τους οποίους η επανένταξη στην αγορά εργασίας χωρίς την αρωγή του κράτους είναι αδύνατη. Έτσι 10.500 μακροχρόνια άνεργοι βλέπουν την πόρτα να ανοίγει και γι αυτούς αφού αυτή του ιδιωτικού τομέα είναι ερμητικά κλειστή γεγονός που όχι μόνο βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιβίωσης αλλά κυρίως τους δίνει εκ νέου την αξιοπρέπεια που δυστυχώς καταρρακώνει το καθεστώς της ανεργίας.