Σ. ΜΠΑΝΤΑΚ: Οι αποφάσεις της δημοτικής ενότητας κιμμερίων δεν φθάνουν ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο

Ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου Ξάνθης απετέλεσε το αντικείμενο της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής με τις απορίες των μελών να εστιάζονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αμοιβές ειδικών συμβούλων. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κυρίου Μπαντάκ αναφορικά με τα Κιμμέρια καθώς όπως είπε οι αποφάσεις της δημοτικής ενότητας δεν φθάνουν ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο.

Την ένσταση του δημοτικού συμβούλου Σαμπαν Μπαντάκ, κατά την διάρκεια συζήτησης στην οικονομική επιτροπή του απολογισμού Δήμου Ξάνθης, προκάλεσε η εισήγηση για τον προϋπολογισμό που αφορά σε ασφαλτοστρώσεις χωρίς όμως σε αυτήν να προσδιορίζονται και τα έργα στα οποία αναφέρεται ενώ όπως πρόσθεσε υπάρχουν δρόμοι στα Κιμμέρια που είναι ακόμη χωματόδρομοι  καταγγέλλοντας μάλιστα πως οι αποφάσεις της δημοτικής ενότητας των Κιμμερίων δεν φθάνουν ποτέ στο δημοτικό συμβούλιο. Ακόμη την απορία του κυρίου Μπαντάκ προκάλεσε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τις αμοιβές των ειδικών συμβούλων. Τελικά ο οικονομικός απολογισμός πέρασε κατά πλειοψηφία.