Στη διαβούλευση το μέτρο που αφορά στη στήριξη των μικρών παραγώγων

Σε διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας. Ένα σημαντικό μέτρο που επιδιώκει να δώσει ώθηση σε εκείνους τους παραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας σκληρής αγοράς.

Σε διαβούλευση τέθηκε το Μέτρο 9 , ύψους 25 εκ. €, που απευθύνεται σε νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά την 26η Απριλίου 2016 και  ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Το μέτρο στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Μέσα από την οργάνωση των ομάδων παραγωγών επιδιώκεται η προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων στις απαιτήσεις της αγοράς, η από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων, η θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα, η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών καθώς και η  ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και τη διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.