Επίσημη πρόταση για την αγορά της ΕΝ.ΚΛΩ

Επίσημη πρόταση για την εξαγορά του υπολοίπου της πτωχευτικής περιουσίας της ΕΝ. ΚΛΩ κατατέθηκε χτες το μεσημέρι από επενδυτή στο πτωχευτικό δικαστήριο. Ο επενδυτής έχει συμφωνήσει με τους εργαζόμενους ότι εφόσον ολοκληρωθεί η απόκτηση της ΕΝ. ΚΛΩ η επαναλειτουργία της θα βασιστεί στο δικό τους επιχειρησιακό σχέδιο, που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το 20% θα ανήκει στον δικό τους συνεταιρισμό και οι μισθοί θα ξεκινούν από 751 ευρώ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των εργαζομένων, πρόκειται να λειτουργήσουν τρεις εργοστασιακές μονάδες, σε Μαρωνεία (Κομοτηνή), Ροδόπη (Κομοτηνή) και Στενήμαχο (Νάουσα). Αρχικά θα απασχοληθούν 400 εργαζόμενοι και μετά την πρώτη πενταετία εκτιμάται ότι θα απασχολούνται 700. Παράλληλα με την επαναφορά θέσεων εργασίας, στην ΕΝ.ΚΛΩ. εκτιμάται ότι δημιουργούνται 5 έως 7 δραστηριότητες όπως αυτές των μεταφορών, των μηχανολογικών εργασιών, των Logistics. Οι μονάδες θα λειτουργήσουν σε περιοχές όπου το 50% της τοπικής ανεργίας οφείλεται στο κλείσιμο των κλωστηρίων. Αναμένεται επίσης σημαντική τόνωση της τοπικής αγοράς.