Πρωτοβουλία ζωής από το κοινωνικό κέντρο Σταύρος Χαλιορής με δωρεάν τεστ ΠΑΠ κάθε δευτέρα

Τις δυνάμεις τους ενώνουν Δήμος Αδήρων, Κέντρο Υγείας και Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιόρης παρέχοντας δωρεάν τεστ Παπανικολάου στις γυναίκες των δημοτικών κοινοτήτων Διομήδειας και Μαγικού κάθε Δευτέρα καθόλη την διάρκεια του Μαϊου.Μια πρωτοβουλία ζωής για τις γυναίκες αναλαμβάνουν από κοινού δήμος Κέντρο υγείας Αβδήρων και κοινωνικό κέντρο Σταύρος Χαλιορής δίνοντας την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν τεστ ΠΑΠ.

Βέβαια οι δράσεις σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης του κέντρου Xαλιορής είναι συνεχείς κάνοντας πραγματικότητα το όραμα του αείμνηστου επιχειρηματία . Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι όποια γυναίκα θέλει να κάνει το τεστ μπορεί να προσέρχεται κάθε Δευτέρα στο κοινωνικό κέντρο αρκεί να διασφαλίσει μόνη της το θέμα της μετακίνησης.