Μελέτες για νέες σχολές και τμήματα ετοιμάζει το ΔΠΘ

Κτηνιατρική Σχολή και Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη καθώς και Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Ορεστιάδα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η πρόταση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να προχωρήσει στη σύνταξη μελετών για την ακαδημαϊκή διεύρυνση του Πανεπιστημίου.

Συνολικά, και για τις τέσσερις έδρες του Δημοκρίτειου, η πρόταση της Συγκλήτου προβλέπει τη δημιουργία μίας ακόμα Σχολής και πέντε νέων τμημάτων αλλά και την επαναεπικαιροποίηση του φακέλου που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση Φυσικομαθηματικής Σχολής με τμήματα σε Καβάλα και Δράμα, ως νέες έδρες του Πανεπιστημίου.

Η Σύγκλητος αιτιολογεί την απόφασή της αυτή τονίζοντας πως το Δημοκρίτειο είναι ο «πνευματικός και σημαντικότερος αναπτυξιακός φορέας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή και είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Περιφέρειας ΑΜΘ», ενώ υπογραμμίζει ότι για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δημοκρίτειου υπάρχει προτροπή και από την επιτροπή αξιολογητών, που στην έκθεσή τους επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου.