Δράση του έργου των ΑΠΕ η φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων για χρήση από τους φοιτητές του ΔΠΘ

Ολοκληρώνεται ο Αυτόνομος Αιολικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων ο οποίος εγκαθίσταται στις φοιτητικές εστίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα Κιμμέρια Ξάνθης του Νομού Ξάνθης.  Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπαίνει δυνατά στον χώρο της «πράσινης» ενέργειας και επιχειρεί αυτό να είναι ένα εντόνως διακριτό του στοιχείο, ενώ προχωρά και ένα βήμα πιο μπροστά. Έτσι εκμεταλλευόμενο στο μέγιστο  το  έργο αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης, εντάσσει στο όλο  έργο  μία υποδράση που θα αφορά τη  διοχέτευση της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης χώρων  σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι η επόμενη καλύτερη περιβαλλοντικά λύση στη μετακίνηση     μετά  το  συμβατικό  ποδήλατο,  καθώς  η  ενέργεια  που  απαιτείται  για  τη  λειτουργία        των   ηλεκτρικών  ποδηλάτων  είναι  μικρότερη  από  οποιοδήποτε  άλλο  όχημα και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Βέβαια η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προϋποθέτει και την ύπαρξη ποδηλατοδρόμων για την ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων και ως εκ τούτου για την περαιτέρω διείσδυση του ποδήλατου ως μέσο μετακίνησης. Θεωρείται  λοιπόν  απαραίτητη  προϋπόθεση  η  δημιουργία  δικτύου  ποδηλατοδρόμων που  να  καλύπτει  όλη την έκταση της περιοχής στην οποία προωθείται η  χρήση ποδηλάτων ως μέσο μετακίνησης, κάτι που δυστυχώς ο Δήμος Ξάνθης δεν κατάφερε να μας προσφέρει να μας προσφέρει .