Καταργούνται οι επιτροπές για τις εξετάσεις στα μειονοτικά σχολεία

Μια σημαντική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΔΕ Ξάνθης και Ροδόπης υπήρξε για την απόσυρση των επιτροπών ελέγχου των εξετάσεων στα μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Πλέον και στα δύο μειονοτικά σχολεία Ξάνθης και Κομοτηνής θα εφαρμοστεί από φέτος ό, τι προβλέπεται και στα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία.

Θα αναλάβουν, δηλαδή, τη διοργάνωση των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών των σχολείων που έχουν αυξημένη ευθύνη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το Ν. 4415/2016. Παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, έγινε γνωστό ότι κατά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/92 στην εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 62 ορίζεται ότι από 01-01-2016 και μετά, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.