Νέο οργανόγραμμα στο νοσοκομείο της Ξάνθης με βάση τη δομή και τις ανάγκες του νομού

Το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου επεξεργάζεται ήδη το νοσοκομείο Ξάνθης προκειμένου να μεγαλώσει η υπάρχουσα δυναμικότητα ώστε να μπορέσει να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ανάγκες του νομού.

Με όραμα φαίνεται πως δουλεύει η διοίκηση του νοσοκομείου Ξάνθης όπως φαίνεται από την διαμόρφωση του νέου οργανογράμματος το οποίο σχεδιάζεται με βάση την δομή και τις ανάγκες του νομού.

Σημαντικός σχεδιασμός ο οποίος εάν καταφέρει να υλοποιηθεί δίνει άλλη διάσταση στον χώρο της υγείας αφού ο φορέας υγείας προσαρμόζεται πλέον στις ανάγκες του νομού με βάση και την πληθυσμιακή και εργασιακή του σύνθεση.