Ανάσα για το νοσοκομείο και τους ασφαλισμένους η λίστα χειρουργείων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή για την λίστα χειρουργείων στο νοσοκομείο Ξάνθης όπου πλέον θα υπάρχει και προγραμματισμός και διαφάνεια για τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας που παρέχει ο φορέας. Ανάσα στο νοσοκομείο αλλά και στους ασφαλισμένους που βρίσκονται σε αναμονή θα δώσει η λίστα χειρουργείων η οποία ήδη βρίσκεται στην τελική της ευθεία.

Για την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, καθορίστηκαν πέντε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση α) τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου και
β)την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής. Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μια από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση του γιατρού. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας, θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών που θα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο.

Σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί η δημοσιοποίηση της λίστας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων. Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο, ο ασθενής θα ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο. Η λίστα θα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία. Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου. Έτσι η καθιέρωση της κατάρτισης «λίστας χειρουργείου» βάζει τέλος στο γρηγορόσημο καθώς αποσκοπεί στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της «αδιαφάνειας, του ανέλεγκτου και της ανισότητας», που επικρατεί στα νοσοκομεία αναφορικά με την προτεραιότητα των ασθενών στις χειρουργικές επεμβάσεις.