Νέοι κάδοι ανακύκλωσης από το δήμο Ξάνθης επάνω σε… διαβάσεις πεζών

Ο Δήμος Ξάνθης προχώρησε στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης καθώς και ενός κώδωνα ανακύκλωσης γυαλιού στην περιοχή της κεντρικής πλατείας όπου  εναποτίθεται κάθε είδος ανακυκλώσιμης συσκευασίας εκτός από τα ειδικά απορρίμματα. Εννοείται ότι το θέμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό αλλά το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η  τοποθέτηση των κάδων έγινε ακριβώς επάνω στη διάβαση πεζών με αποτέλεσμα  η διέλευση  να γίνεται με δυσκολία.

Εννοείται πως η ανακύκλωση είναι υπόθεση του καθενός από εμάς και για να πετύχει  χρειάζεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή του συνόλου των πολιτών. Με σκοπό λοιπόν την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής μας,  κάνουμε την ανακύκλωση τρόπο ζωής και  μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τους κάδους ανακύκλωσης.  Ο Δήμος Ξάνθης όμως στην προσπάθειά του αυτή, μάλλον  υπερέβαλε εαυτώ  και τοποθέτησε μία σειρά από κάδους ανακύκλωσης  στην διασταύρωση της κεντρικής πλατείας με την οδό Παναγή Τσαλδάρη  με αποτέλεσμα να κλείσουν ένα μέρος της διάβασης των πεζών και να δυσχεραίνουν την διέλευση τους καθώς επίσης και την ορατότητά τους προς το δρόμο.

Η ανακύκλωση είναι πια γεγονός για τον Δήμο της Ξάνθης και θα πρέπει όλοι μας να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα οφέλη της τα οποία είναι πάρα πολλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι  μπορούμε να τοποθετούμε τους  κάδους όπου μας βολεύει χωρίς να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και φυσικά να μην παρεμποδίζεται η διέλευση τους και να μην δημιουργούνται  νέα προβλήματα και πιθανοί κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών.