Για άλλη μια χρονιά εμβόλια-ζούμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα

Για άλλη μια χρονιά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «ΕΜΒΟΛΙΑ-ΖΟΥΜΕ παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα», από τον Δήμο Ξάνθης, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση «Αποστολή-Άνθρωπος», με στόχο να εμβολιαστούν όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά, ενδυναμώνοντας την κοινωνική πολιτική σε μια δύσκολη περίοδο.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει για τα καλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παιδιών. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να είναι ανασφάλιστα και άρα εκτεθειμένα σε περίπτωση ανάγκης. Δεν είναι επίσης λίγες οι οικογένειες που δεν έχουν λόγω της έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης, την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα εμβόλια των παιδιών τους. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει, όσο αυτό είναι δυνατόν, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ξάνθης, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή Άνθρωπος», πραγματοποιώντας εμβολιασμούς στα ανασφάλιστα παιδιά στo πλαίσιo του προγράμματος «Εμβολιάζουμε παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά παιδιά ανασφάλιστων γονέων, χρονίως ανέργων καθώς και παιδιά που ζουν στην Ξάνθη χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς εφόσον πληρούν τα κριτήρια μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου, προσκομίζοντας το βιβλιάριο εμβολιασμών των παιδιών τους, ώστε να καταγραφεί το είδος των εμβολίων που απαιτούνται.