Τομές στην μειονοτική εκπαίδευση επιχειρεί η κυβέρνηση

Σειρά πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης παίρνει  η κυβέρνηση με τελευταία την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για την υποστήριξη των μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία. Τομές στην μειονοτική εκπαίδευση επιχειρεί η κυβέρνηση η οποία μετά τη σύσταση του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με το οποίο αποκτά πλέον διοικητική υπόσταση το πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε εδώ και χρόνια προχωρά και στις «Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης».

Την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς της Θράκης αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  Το πρόγραμμα προβλέπει τη σύγχρονη παρουσία στην τάξη του νηπιαγωγού και συνεργάτη/ μέλους της μειονότητας, πτυχιούχου ελληνικού ΑΕΙ. Η πιλοτική παρέμβαση προβλέπει τη χρήση της μητρικής γλώσσας ως γλώσσας στήριξης με στόχο την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας στον εκπαιδευτικό θεσμό του νηπιαγωγείου, την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την ισορροπημένη γλωσσική και κατά προέκταση γνωστική ανάπτυξη, καθώς και την καλύτερη προετοιμασία για επιτυχή επίδοση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς σε έξι νηπιαγωγεία, ενώ την επόμενη σχολική χρονιά θα αναπτυχθεί σε δώδεκα. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής παρέμβασης και υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.