Αντιδημοκρατική αλλά και εσκεμμένη βλέπουν τα επιμελητήρια τη νέα αναβολή των εκλογών τους

Στις 5/11 και 19/11 οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων – Παρατείνεται έως τότε η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, σύμφωνα με νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. Μέχρι τότε, παρατείνεται η θητεία των εκλεγμένων οργάνων των διοικήσεων των επιμελητηρίων.

Ως μία εσκεμμένη προσπάθεια να ελεγχθεί ο χώρος των επιμελητηρίων της χώρας ερμηνεύει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, τη νέα αναβολή που πήραν οι εκλογές στα επιμελητήρια όλης της χώρας εκτιμώντας ότι πρόκειται για προσπάθεια να αλωθεί ή τουλάχιστον να ελεγχθεί ο χώρος των επιμελητηρίων, η οποία από την μία δεν φαίνεται να πετυχαίνει οδηγώντας αλλεπάλληλες αναβολές των εκλογών που πλήττουν όμως τον θεσμό των επιμελητηρίων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «η υφιστάμενη επιμελητηριακή νομοθεσία χρήζει επικαιροποίησης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η διεξαγωγή των εκλογών των επιμελητηρίων διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας της οποίας την αναμόρφωση προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της κάλυψης των αναγκών που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια. Προς τούτο, και προκειμένου οι εκλογές των επιμελητηρίων να πραγματοποιηθούν υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς που θα τα διέπει, και θα προωθηθεί άμεσα προς την ελληνική Βουλή, απαιτείται νέος προσδιορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής, που θα είναι συμβατός με την προωθούμενη τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας.