«Μηδένισε» τα χρέη του το νοσοκομείο Ξάνθης

Ευχάριστα είναι τα νέα για το νοσοκομείο Ξάνθης το οποίο μηδένισε τα χρέη του και έτσι ξεκινά με νέο αέρα την χρονιά που ήδη διανύουμε. Μια σημαντική πραγματικά εξέλιξη για έναν φορέα που επί σειρά ετών ταλανιζόταν από τα προβλήματα που ανέκυπταν λόγω των ανοιγμάτων στους προμηθευτές. Ιδιαίτερη ικανοποιημένη και δικαίως είναι η διοίκηση του νοσοκομείου Ξάνθης αφού έχει αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών του προς του προμηθευτές ήδη με την λήξη της προηγούμενης χρονιάς ενώ και οι τρέχουσες υποχρεώσεις αποπληρώνονται εντός δύο μηνών.

Από τη λίστα των χρεών απουσιάζει και το Νοσοκομείο της Καβάλας που επίσης «μηδένισε» ενώ υψηλότερα βρίσκεται το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με οφειλές 9,4 εκατ. ευρώ.  Όπως εξηγεί ο Διοικητής Δημήτρης Αδαμίδης το Νοσοκομείο εμφάνιζε χρέη ύψους 25 εκατ. ευρώ που μειώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου ενώ ήδη μετά και  την πληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων στην αλλαγή του χρόνου, διαθέτει το μεγαλύτερο ταμειακό διαθέσιμο  και υπερκαλύπτει το σύνολο των οφειλών, οι οποίες ήδη έχουν μειωθεί και σύντομα θα εξαλειφθούν. Όπως αναφέρει μάλιστα αν δεν υπήρχαν προβλήματα έλλειψης διοικητικού προσωπικού θα είχαν εξοφληθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς τα χρήματα υπάρχουν,  αλλά το προσωπικό -που μειώθηκε κατά 50% το 2012- δεν μπορεί να διεκπεραιώσει τον όγκο των υποθέσεων που είναι σχεδόν τριπλάσιος.