Επιφυλακτικοί οι επαγγελματίες στο «μπλόκο» του Yπ. Oικ. στις εικονικές μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων στην Βουλγαρία

Επικοινωνιακή θεωρεί την προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών να βάλει ένα τέλος στην εικονική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων προς την Βουλγαρία από τους όμορους νομούς της βόρειας κυρίως Ελλάδας η οποία κοστίζει ακριβά στο ελληνικό δημόσιο σε χαμένα φορολογικά έσοδα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας.

Για το θεαθήναι θεωρεί ο πρόεδρος του ΕΒΕ Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, ότι γίνεται η προσπάθεια του υπουργείου Οικονομικών να θέσει φραγμό στην εικονική μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στην γειτονική Βουλγαρία αφού όπως τονίζει και η Βουλγαρία ανήκει στην ΕΕ και τέτοιοι φραγμοί είναι αδύνατο να τεθούν αποτελεσματικά ώστε να ανακόψουν αυτό που ο ίδιος θεωρεί πως είναι μία πορεία επιβίωσης που ακολουθούν πολλές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Πάντως το πρόβλημα εντοπίζεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ίδια την Βουλγαρία στην εικονική μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στην γειτονική χώρα που ενώ συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην χώρα μας ανοίγουν εταιρικά ΑΦΜ στην Βουλγαρία για να εκμεταλλευτούν την διαφορά στους φορολογικούς συντελεστές μεταξύ των δύο χωρών.