Προβληματισμό πράγματι προκαλούν οι διαμαρτυρίες που φθάνουν ως προς την συμπλήρωση της αίτησης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από τα ΚΕΠ

ÊÏÓÌÏÓ ÓÔÏ ÊÅÐ

Προβληματισμό πράγματι προκαλούν οι διαμαρτυρίες που φθάνουν ως προς την συμπλήρωση της αίτησης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης από τα ΚΕΠ καθώς σύμφωνα με αυτές αντί να συμπληρώνεται το εξάμηνο εισόδημα δηλώνεται το ετήσιο με αποτέλεσμα αιτήσεις δικαιούχων να απορρίπτονται αφού με τον τρόπο αυτό τίθενται εκτός κριτηρίων χορήγησης.  Πάντως η δεινή οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς συμπολίτες μας αποτυπώνεται στο αδιαχώρητο που επικρατεί στα ΚΕΠ και στην Ξάνθη από την ώρα που αναγγέλθηκε η υποβολή αιτήσεων για το ΚΕΑ.