Συνεχίζεται η διαβούλευση για το προσχέδιο νέου νόμου που αφορά την λειτουργιά των  λαϊκών αγορών

Η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των πωλητών σε σχετικό μητρώο και ο περιορισμός της δυνατότητας να πωλούν τα προϊόντα τους σε δύο μόνο περιφέρειες ανά την  χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της έδρας τους, καθώς και η εισαγωγή της χρήσης μηχανών POS για αγορές με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη αποτελούν τις βασικές καινοτομίες που εισάγει το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της χώρας που εισάγει το αρμόδιο υπουργείο.

Την ρύθμιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της χώρας επιχειρεί το αρμόδιο υπουργείο με την εισαγωγή νομοσχεδίου προς ψήφιση το οποίο στα κυριότερα σημεία του προβλέπει της ίδρυση νέας υπηρεσίας στις έδρες της κάθε περιφερειακής ενότητας όπου θα καταγράφεται το μητρώο των πωλητών των λαϊκών αγορών, με παράλληλη μικρή αύξηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των δήμων, την χωρική οριοθέτηση της δυνατότητας των πωλητών να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές δύο μόνο περιφερειών .

Όπως και να έχει πάντως η διαβούλευση πάνω στα επιμέρους ζητήματα συνεχίζεται και οι εμπλεκόμενοι αναμένουν με αυξημένο ενδιαφέρον την τελική μορφή που θα λάβει το νομοσχέδιο και οι προτάσεις του υπουργείου όταν αυτές τεθούν προς ψήφιση.