Εξηγήσεις και ενστάσεις μόνο για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις

Τελευταίο ήμασταν και τελευταίοι είμαστε σημείωσε ο επικεφαλής της παράταξης Συμμετέχω Δημήτρης Μπενης αναφορικά με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος ο οποίος κυριολεκτικά άδειασε τον δήμο Ξάνθης για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Για διασκέδαση των εντυπώσεων ήταν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από πλευράς Δήμου και οι ενστάσεις που κατατέθηκαν για το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που χάθηκε για την Ξάνθη σημείωσε ο επικεφαλής της παράταξης Συμμετέχω Δημήτρης Μπένης μετά την συνέντευξη του περιφερειάρχη που στην ουσία επιβεβαίωσε όσα ισχυρίζεται εδώ και καιρό η αντιπολίτευση.

Υπενθυμίζεται πως όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Ξάνθης εμφανίζει πολύ χαμηλή Ωριμότητα κυρίως λόγω του κατακερματισμού των προτεινόμενων έργων. Περιλαμβάνει 19 έργα χαμηλού προϋπολογισμού και προστιθέμενης αξίας. Επίσης, οι περιοχές παρέμβασης και τα προβλήματα που αναφέρονται στη Στρατηγική δεν τεκμηριώνονται επαρκώς ενώ δεν περιλαμβάνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Ακόμη, δεν προσεγγίζονται επαρκώς τα προβλήματα και οι ανάγκες σε αντιστοιχία με τους Ειδικούς Στόχους και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων έργων. Αναφορικά με την ένσταση του Δήμου Ξάνθης, ο κύριος Μέτιος σημείωσε πως  δεν κατανοεί τους λόγους για τους οποίους κατατέθηκε, πολύ περισσότερο αν λάβει κανείς υπ’όψιν ότι τα προτεινόμενα έργα ήταν πολλά και παρουσίαζαν χαμηλή ωριμότητα.