Χωρίς απαντήσεις επί των προβλημάτων από πλευράς πολιτείας ολοκληρώθηκε η σύνοδος των πρυτάνεων

Με εμφανή την απογοήτευση από την απουσία του υπουργού παιδείας έκλεισε τις εργασίες της συνόδου πρυτάνεων που έγινε στην Αλεξανδρούπολη ο πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου που προήδρευσε της διαδικασίας. Με την παρουσία του Γενικού Γραμματέως του υπουργείου παιδείας και του γραμματέα έρευνας αλλά χωρίς τον υπουργό παιδείας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου πρυτάνεως κάτι που όπως σημείωσε και ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κύριος Καραμπίνης συνέβαλλε στο να μην δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Μάλιστα όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραμπίνης οι πανεπιστημιακοί πολλές φορές νιώθουν ότι γίνονται πράγματα γι αυτούς χωρίς αυτούς. Σε ότι αφορά στα θέματα που απασχόλησαν τη σύνοδο μεγάλη έμφαση δόθηκε στην μετανάστευση των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό και πώς μπορεί αυτή να ανατραπεί

Παράλληλα συζητήθηκαν ζητήματα για την ενίσχυση των πανεπιστημίων όπως η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση που θα φέρει πόρους στα ανώτατα ιδρύματα και κυρίως στα περιφερειακά. Πάντως η γενική αίσθηση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν το κενό στις απαντήσεις που περίμεναν να δοθούν καθώς επίσης πως οι αποφάσεις για το πανεπιστήμιο λαμβάνονται χωρίς τους πανεπιστημιακούς.

Μεγάλο μέρος των συζητήσεων των ακαδημαϊκών απασχόλησε και η λεγόμενη «φοιτητική μέριμνα», ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο τα Πανεπιστήμια διευκολύνουν τη ζωή των φοιτητών τους, τόσο εντός των ιδρυμάτων όσο  και στις τοπικές κοινωνίες. Με λίγα λόγια αυτό που ζητούν οι Πρυτάνεις είναι επιπλέον χρηματοδότηση της φοιτητικής μέριμνας, προκειμένου και οι φοιτητές να απολαμβάνουν περισσότερων προνομίων, αλλά και επειδή αν η φοιτητική μέριμνα ενισχυθεί, θα μπει και ένα τέλος στο φαινόμενο των μετεγγραφών, το οποίο ειδικά στα χρόνια της κρίσης αποτελεί μείζον θέμα κυρίως για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τουτέστιν, οι πρυτάνεις ζητούν περισσότερα κονδύλια για σίτιση, στέγαση και μεταφορά των φοιτητών, έτσι ώστε οι φοιτητές να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο ίδρυμα το οποίο έχουν περάσει και να μην αποζητούν μετεγγραφή σε άλλο, κοντινότερο στον τόπο καταγωγής τους ή στο κέντρο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Άλλωστε, όπως είπε ο κος Καραμπίνης οι μετεγγραφές πλήττουν εν τέλει και το παραγόμενο ακαδημαϊκό έργο, αφού τα πανεπιστήμια που προτιμώνται από τους φοιτητές δεν έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τον τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών που συγκεντρώνουν.