Ενδυναμώνεται συνεχώς το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Η ενδυνάμωση σε ανθρώπινο δυναμικό, η ενεργειακή αναβάθμιση, η ανανέωση εξοπλισμού, η τοποθέτηση νέων μηχανημάτων είναι μερικές μόνο από τις πτυχές του έργου της νέας διοίκησης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης.

Σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που ανέλαβε από την πρώτη μέρα η διοίκηση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης έφερε ήδη απτά αποτελέσματα αν και υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί όπως σημειώνει ο διοικητής του φορέα υγείας Δημήτρης Αδαμίδης.

Ένα έργο που αποδεικνύει πως ακόμη και κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες αυτό που προέχει είναι οι προτεραιότητες και οι στοχευμένες ενέργειες που μπορούν πράγματι να παράξουν αποτέλεσμα.