Στήριξη συγκλήτου με έκδοση ψηφίσματος στον Πρύτανη και την εκλεγμένη διοίκηση του ΔΠΘ

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της  η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ενημερώθηκε για ενέργειες του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Π.Θ. και εξέδωσε ψήφισμα στήριξης  θεωρώντας ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν ακατανόητη προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της νόμιμα εκλεγμένης Διοίκησης, μέσω της ειδικής απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού αλλά και ως προσώπου, καθώς και σοβαρής παρακώλυσης του έργου του Ιδρύματος, με ιδιαίτερα σοβαρές ακαδημαϊκές και οικονομικές συνέπειες για το σύνολο του Πανεπιστημίου. Τέλος  να σημειώσουμε ότι το ψήφισμα τη συγκλήτου διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσει το σύνολο των νόμιμων μέτρων προς κάθε κατεύθυνση και εναντίον παντός υπευθύνου, ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η περιουσία του Ιδρύματος.