Ν. ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ: Μετάθεση ευθυνών  από πλευράς δημοτικής αρχής η υποβολή ένστασης για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Αναμενόμενη θεωρεί πως ήταν η απόρριψη της ένστασης που υπέβαλλε ο δήμος Ξάνθης για το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης ο επικεφαλής της παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη Νίκος Ανταμπούφης ο οποίος σημείωσε πως η υποβολή της ένστασης έγινε απλώς για μετάθεση ευθυνών. Η υποβολή ένστασης για το πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης έγινε απλώς για να μετατεθούν ευθύνες ώστε να καλυφθεί η οργανωτική και πολιτική ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής εκτιμά ο επικεφαλής της παράταξης Πολίτες για την Ξάνθη Νίκος Ανταμπούφης.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο πρόγραμμα αστικής βιώσιμης ανάπτυξης οι θεματικοί άξονες αφορούσαν στην βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών  στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην  προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στην  προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων στην προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας και τέλος στην  προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς την χαμένη ευκαιρία για την πόλη και τους δημότες μεγάλη μερίδα των οποίων δοκιμάζεται σκληρά.