Παρουσία του υπουργού παιδείας η σύνοδος πρυτάνεων στην Αλεξανδρούπολη

Από τις 26 έως και τις 28 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των πρυτάνεων παρουσία του υπουργού Παιδείας όπου θα μπουν επί  συζήτηση μείζονα θέματα που απασχολούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η χρημοτοδότηση των ΑΕΙ,  η λ ειτουργία λογαριασμών Καινοτομίας και Έρευνας, η αποστάσεως εκπαίδευση.αλλά και ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι από τα κυριότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν την σύνοδο πρυτάνεων που θα γίνει από τις 26 έως 28 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη παρουσία και του υπουργού παιδείας κυρίου Γαβρόγλου.

Μια πραγματικά σημαντική διοργάνωση τόσο για την περιοχή και το πανεπιστήμιο όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων με κυριότερο ζητούμενο την ακόμη περαιτέρω ενδυνάμωσή της τόσο μέσω της χρηματοδότησης όσο και μέσω της αξιοποίησης εργαλείων και καλών πρακτικών προκειμένου να μπορέσει και να αξιοποιήσει το εδώ ανθρώπινο δυναμικό αλλά και να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες.