Με το νέο έτος και στον δήμο Ξάνθης το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Από την πρώτη του νέου χρόνου επεκτείνεται σε όλους τους δήμους της χώρας το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που στόχο έχει να στηρίξει τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν σχεδόν κανέναν πόρο για την επιβίωσή τους.

Έτοιμος είναι ο δήμος Ξάνθης για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης καθώς ήδη έχει γίνει η εκπαίδευση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με τους δικαιούχους ενώ η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 20 Ιανουρίου.

Επιδιωκόμενος σκοπός κοινωνικού εισοδήματος είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αξιοπρεπές επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης των φτωχών προσώπων και οικογενειών αποτελούν την κύρια αποστολή της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.

Το Κ.Ε.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και, συγχρόνως, προωθεί την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ωφελούμενων. Καλύπτει κάθε άτομο και νοικοκυριό, που βρίσκεται ή περιέρχεται σε κατάσταση ανάγκης, χορηγεί παροχές σε χρήμα, είδος και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, λόγω αδυναμίας κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής προστασίας ή από τους ίδιους τους πόρους του ωφελούμενου, θεσπίζει γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ένταξης για την άσκηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και ενισχύει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των δικαιούχων στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.