Στην «φόρα» οι οφειλέτες από το ΙΚΑ

Μία καθόλα νομότυπη αλλά σίγουρα προκλητική για το κοινωνικό σύνολο πρακτική αποφάσισε να εφαρμόσει έστω και για μικρό χρονικό διάστημα το ΙΚΑ αναρτώντας στο δημαρχείο Ξάνθης ειδοποιητήρια για οφειλέτες του οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν, με αναφερόμενα όμως σε δημόσια θέα τα στοιχεία και τις οφειλές τους. Μετά την δημοσιογραφική έρευνα του Καναλιού 6 τα ειδοποιητήρια αποσύρθηκαν τελικά, όμως οι εντυπώσεις παρέμειναν…

Ακολουθώντας τις επιταγές του άρθρου 27 του κανονισμού ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων το τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ στην Ξάνθη προχώρησε σε μία μάλλον ασυνήθιστη ενέργεια τοιχοκολλώντας εντός του δημαρχιακού μεγάρου Ξάνθης ειδοποιητήρια κατασχέσεων προς οφειλέτες του ιδρύματος σε περίπτωση που δεν μεριμνήσουν για την εξόφληση των οφειλών τους.

Το εντυπωσιακό πάντως σε αυτή την υπόθεση ήταν το ότι τα ονόματα, οι επωνυμίες των επιχειρήσεων αλλά και τα οφειλόμενα ποσά αναγραφόταν ξεκάθαρα στα σχετικά ειδοποιητήρια εγείροντας ερωτηματικά αναφορικά με την περίπτωση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων των οφειλετών.

Μετά πάντως την σχετική δημοσιογραφική έρευνα που έγινε από το κανάλι 6 τα εν λόγω ειδοποιητήρια αποσύρθηκαν ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική ρύθμιση δίνει το δικαίωμα στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε ολόκληρη την χώρα να αναρτούν τις συγκεκριμένες καταστάσεις όταν είναι άκαρπη η προσπάθεια επικοινωνίας με τους οφειλέτες είτε στα δημαρχεία των πόλεων, είτε στους Ιερούς Ναούς των οικισμών είτε σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο κρίνεται απαραίτητο ώστε να ενημερώνονται οι οφειλέτες. Παράλληλα βέβαια με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες… Αυτό εγείρει ερωτηματικά με την τελική χρησιμότητα της ανάρτησης των εν λόγω ειδοποιητηρίων αφού τελικά αυτά αποσύρθηκαν.