Πρωταγωνιστικός ρόλος της ΣΕΚΕ στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Η θετική πορεία της ΣΕΚΕ αποτυπώθηκε για άλλη μια χρονιά στον ισολογισμό της επιβεβαιώνοντας πως στους δύσκολους αυτούς καιρούς για την επιχειρηματικότητα η συνέπεια και η αξιοπιστία επιβραβεύονται αφού δίκαια πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τον ισολογισμό της περιόδου 1/7 /2015 – 30/6/2016  της  ΣΕΚΕ Α.Ε. ενέκρινε τη Δευτέρα 19/12/2016 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Ο ισολογισμός επιβεβαίωσε την θετική πορεία της ΣΕΚΕ , η οποία – παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στη χώρα – συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην εγχώρια και τη διεθνή καπνική αγορά και να ενισχύει περεταίρω την ανταγωνιστικότητά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

Ο κύκλος εργασιών της ΣΕΚΕ την περίοδο 1/7/2015- 30/6/2016 ανήλθε στο ποσό των 45.461.590,38 ευρώ και αυξήθηκαν κατά περίπου 4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη δωδεκάμηνη περίοδο.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4.995.213,31,  τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 867.679,06 και ο δείκτης που αφορά στα λειτουργικά κέρδη) διαμορφώθηκε  σε 9,76%. Σχολιάζοντας τα στοιχεία του ισολογισμού ο Πρόεδρος της ΣΕΚΕ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Ταρενίδης , απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο ισολογισμός του 2016, ο οποίος είναι αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, επιβεβαιώνει ότι η ΣΕΚΕ πορεύεται με σίγουρα και σταθερά βήματα, ενισχύοντας συνεχώς την ανταγωνιστικότητά της και υλοποιώντας με επιτυχία σημαντικά βήματα επέκτασης εκτός Ελλάδος.

Σήμερα, η ΣΕΚΕ αποτελεί λαμπρό παράδειγμα μιας ιδιαίτερα υγιούς συνεταιριστικής επιχείρησης , με προοπτικές για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

Είναι η μεγαλύτερη καπνική εταιρία στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια από απόψεως ποσοτήτων αγορών καπνού» κατέληξε ο κύριος Ταρενίδης.