…ο Δημήτρης Μπένης που είπε τα πράγματα έξω από τα δόντια σε ότι αφορά στο θέμα του συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων

…ο Δημήτρης Μπένης που είπε τα πράγματα έξω από τα δόντια σε ότι αφορά στο θέμα του συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων. Τι είπε δηλαδή; Τα ευνόητα. Δημαρχόπουλος και Μίχογλου αντί να ερίζουν για τον καλύτερο σχεδιασμό που δεν θα άφηνε το σύνδεσμο εκτός του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων έριζαν για το ποιος θα καταλάβει την καρέκλα του συνδέσμου. Σαν η κατοχή της να λύνει αυτομάτως και τα σοβαρά ζητήματα. Έλα όμως που δυστυχώς η κατάληψη θέσης δεν σημαίνει και αυθεντία από τον κατέχοντα.

Εδώ θέλει δουλειά και όχι συμμαχίες για το θεαθήναι. Και στην δουλειά και οι δύο απέτυχαν όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται από τις εξελίξεις. Άλλωστε ο περιφερειακός σχεδιασμός συζητείται από το 2001. Εάν το κατάλαβαν μόλις την ώρα που μπήκαν στο περιφερειακό συμβούλιο τότε οι ευθύνες ας αναζητηθούν στους διαχειριστές του συνδέσμου και όχι στους περιφερειακούς συμβούλους. Οι ευθύνες όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης Μπένης έχουν ονοματεπώνυμο.