Σάββας Μελισσόπουλος: Η γνώμη μου είναι ότι μόνο οι ΝΕΟΙ μπορούν να αλλάξουν την «πορεία» μιας πόλης

«Έξυπνες πόλεις» είναι αυτές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ευημερία του πληθυσμού τους, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις μελλοντικές κοινωνίες. «Έρημες πόλεις» είναι αυτές που ξοδεύουν την ενέργεια των κατοίκων τους σε περιστασιακές γιορτές και πανηγύρια, αδιαφορώντας για την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική πρόνοια, την ανεργία των νέων ανθρώπων, τις υποδομές, την ανάπτυξη και την πρόοδο..

Είναι οι πόλεις που ενδιαφέρονται κυρίως για την κοινωνική και πολιτική αποκατάσταση και.. συνέχεια κάποιων.. συγκεκριμένων πολιτών, οι οποίοι με κάθε τρόπο από γενιά σε γενιά θα πρέπει να υπάρχουν, να βρίσκονται πάντα στην κορυφή της διοίκησης ενός Δήμου, ως Δημοτική Αρχή, και να εναλλάσσονται με τον τρόπο αυτόν στην κοινωνική και οικονομική ζωή ενός τόπου…  Όλες οι σύγχρονες κοινωνίες κάποια στιγμή θα κληθούν να αποφασίσουν παίρνοντας θέση σε σχέση με το μεγάλο αυτό στοίχημα της ζωής…

Η γνώμη μου είναι ότι μόνο οι ΝΕΟΙ μπορούν να αλλάξουν την «πορεία» μιας πόλης, μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά και ενός ευρύτερου γεωγραφικού διαμερίσματος !!!
Οι ΝΕΟΙ άνθρωποι, αλλά και οι ΝΕΟΙ πολίτες οι οποίοι θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν να ενεργοποιηθούν !!! Για να μη θαυμάζουμε στο μέλλον άλλες ΕΞΥΠΝΕΣ πόλεις, ενώ εμείς τότε θα έχουμε καταλήξει να ζούμε σε μια ΕΡΗΜΗ πόλη…