Η αδράνεια του δήμου αιτία για την συσπείρωση των τεσσάρων επικεφαλείς της αντιπολίτευσης στον δήμο

Την ανησυχία τους για την αδράνεια του δήμου ως προς τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών εξέθεσαν στον περιφερειάρχη οι τέσσερις επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης οι οποίοι παίρνουν πλέον πρωτοβουλία για την προώθηση των ζητημάτων αυτών σε όποιο επίπεδο μπορούν.

Απάντηση για την πρωτοβουλία των τεσσάρων να επισκεφθούν τον περιφερειάρχη δίνει ο Δημήτρης Μπένης μετά την αδράνεια του δήμου στις αρνητικές εξελίξεις για την Ξάνθη τόσο στο θέμα των απορριμμάτων όσο και στο ζήτημα της αναπτυξιακής και του προγράμματος βιώσιμης αστικής ανάπτυξης από το οποίο ο δήμος έμεινε εκτός.

Γεγονός είναι πάντως πως στην απάντηση που έδωσε ο δήμος στα σημαντικά αυτά ζητήματα που έθεσαν οι κύριοι Ξυνίδης, Μπένης, Καμαρίδης και Ανταμπούφης δεν γίνεται κανένας λόγος για την ουσία των προβλημάτων και των αρνητικών εξελίξεων για τον τόπο αφού η δημοτική πέρα από τους χαρακτηρισμούς που αντλεί από τις παιδικές σειρές επιλέγει να τηρήσει σιγή ιχθύος.