…η αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των Δημάρχων η οποία ευλόγως προκαλεί έντονη ανησυχία στους αιρετούς

…η αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των Δημάρχων η οποία ευλόγως προκαλεί έντονη ανησυχία στους αιρετούς. Κι αυτό γιατί με την υιοθέτηση της απλής αναλογικής εκτός του ότι διευρύνεται η εκπροσώπηση στο σώμα έρχεται και μια άλλη ανατροπή. Η ξεχωριστή λίστα δημάρχων και συμβούλων. Τι σημαίνει αυτό; Για σκεφτείτε λιγάκι το τι γίνεται στο Δροσερό και πώς παίρνονται οι ψήφοι; Για σκεφτείτε λοιπόν να απελευθερωθεί ο ψηφοφόρος αφού θα μπορεί να εκλέγει άλλον για δήμαρχο και να επιλέγει τους καλύτερους για συμβούλους;

Για σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει το ότι δεν θα μπορεί να κουβαλά κανένας προίκα στο συνδυασμό και τα ψηφουλάκια που παίρνονται με τους γνωστούς τρόπους; Για σκεφτείτε να είσαι πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος αλλά να μην ανήκεις στην πλειοψηφούσα παράταξη; Για σκεφτείτε όλα αυτά και σκεφτείτε μετά τι ανατροπές θα έρθουν στην Ξάνθη. Μακάρι η κυβέρνηση να προχωρήσει ως το τέλος. Αυτό πάντως δείχνει προς το παρόν. Μακάρι.